Faaliyet Alanı - Baran Hukuk Bürosu

İçeriğe git

Ana menü:

Faaliyet Alanı

Kurumsal
 
HUKUKİ DANIŞMA VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ         
• Şirketler, kooperatifler vs. tüzel kişiliklere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunulması
•Aile Hukuku
• Boşanma davası, tazminatlar, velayet, mal paylaşımı, aile konutu vb.
• Tanıma ve tenfiz davası ( Yurtdışı mahkeme kararlarının Türkiye'de tanıtılması
• Eşya Hukuku (Tapu-Tescil-İptal, muvazaa, ecrimisil, ortaklığın giderilmesi, zilyetlik davaları)
• Miras Hukuku ( Mirasta Tenkis ve Muvazaa, )
• İş Hukuku
• İşçi- işveren hakları, kıdem/ihbar tazminatı, İş Kazası, işe İade ve rücu davaları)
• Sosyal Sigorta Hukuku ( SGK Emeklilik Davaları, Çakışma Davaları, Kurum İşlemi İptali)
•Tazminat Davaları ( Her Türlü maddi-manevi tazminat Davaları)
• İdare Hukuku ( İptal ve tam yargı davaları, İmar Davaları, İdari Para Cezaları, Vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü)
• Tüketici Hukuku ( Ayıplı Mal, İade, Banka Kredi Sözleşmelerinden doğan davalar)
• Borçlar Hukuku (Kira-tahliye, kefalet, kat karşılığı inşaat, eser, taşeronluk sözleşmeleri, Sözleşmelerinin İptali davaları, Menfi ve Müspet Zararların giderilmesi, Haksız Fiilden kaynaklanan her türlü zararın giderilmesi ve tazminat davaları)
• İcra-İflas Hukuku (Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri, her türlü icra işlemi ve davası, menfi tespit, İflas Erteleme)
• Ticaret Hukuku Alacak davaları, Ticari sözleşmelerin hazırlanması Ana sözleşme değişikliği ve sermaye artırımı yapılması Şirketlere ve kooperatiflere sürekli danışmanlık hizmetinin verilmesi ( Senet, fatura, şirket işlemleri, kooperatifler hukuku, özel sigorta)
• Şirketler Hukuku
• Devralmalar, Hissedar Sözleşmesi, Hukuki İnceleme, Ortak Girişim, Özelleştirme, Risk Sermayesi & Girişim Sermayesi, Yönetim Satın alma İşlemi )
• Ticari Şirketlerin reorganizasyonu ve hukuki altyapılarının yenilenmesi işleri
• Fikri Hukuk (Haksız Rekabet, Ticaret Unvanı, Fikir ve Sanat eserleri, Telif Hakları)
• Ceza Hukuku ( Ceza Davaları, Savcılık ve Soruşturma ile Temyiz Aşaması)
• Çeşitli özel hukuk dosyalarında hesap ve hukukçu bilirkişilik, özel hakemlik görevleri
• Uluslararası Hukuk (Çalışma İzni, Diploma Denklik, İkametgâh İzni, Vatandaşlık, Vize )
•Gayrimenkul Hukuku

 
Copyright 2015. All rights reserved.
İçeriğe dön | Ana menüye dön