ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU - MAKALELER - Baran Hukuk Bürosu

İçeriğe git

Ana menü:

ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Yayınlayan içinde HUKUK ·
\n\n
ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

\n\n
             Hangi Anonim Şirketler İçin Avukat Zorunluluğu Vardır?

\n\n
             1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun\n35. maddesinin üçüncü fıkrasına 02.05.2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun ile\neklenen hüküm ile esas sermayesi belli bir limitin üzerinde olan anonim\nşirketler için avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.Ancak, Türk Ticaret\nKanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya\ndaha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha\nfazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

\n\n
             Getirilen düzenleme uyarınca, esas\nsermayesi Kanunda öngörülen tutarda veya üzerinde olan anonim şirketler,\nsözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Yani Yeni Türk Ticaret Kanununun\n332. maddesinde esas sermaye 50.000 ( elli bin) Türk Lirasından aşağı olamaz\ndiyerek 50.000×5=250.000 TL ve üzeri\nsermayesi olan anonim şirketler için sözleşmeli avukat zorunluluğu\ngetirilmiştir.

\n\n
             Buna göre;  esas sermaye\nmiktarı 250.000 TL ve üzerinde olan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat\nbulundurmak zorundadır. Limited\nşirketler için sermayesi ne olursa olsun böyle bir zorunluluk yoktur.

\n\n
             Bu yükümlülüğe aykırı davrananlara\nsözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe\nçalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan,\nasgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilecektir.

\n\n
             Bu zorunluluk; kuruluş esas\nsermayesi 250.000 TL ve üzeri olan anonim şirketlerin  tüzel kişilik\nkazanması yani tescili ile birlikte ya da sermayesi sermaye artırımı sonrasında\n250.000 TL ve üzerine çıkan anonim şirketlerde, sermaye artırımına ilişkin\ngenel kurulunun tescil ettirildiği anda doğar.


\n\n
             Bu Zorunluluk Anayasaya Aykırımıdır?

\n\n
             Konu hakkında açılan bir dava\nneticesinde Anayasa Mahkemesi’nin 30/06/2011 tarihli ve 2010/10 Esas ve\n2011/110 karar sayılı kararında, Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin anonim\nşirketler yönünden, Anayasa’ya aykırı olmadığına karar vermiştir.


\n\n
             Anonim\nŞirketlerde Sigortalı Çalışan Avukatlar Kapsama Girer Mi?

\n\n
             En çok tartışma yapılan hususlardan\nbirisi de şirket bünyesinde İş Kanununa göre sigortalı olarak çalışan\navukatların bu kapsama girip girmeyeceğidir. Söz konusu kanun hükmünde\nözellikle“sözleşmeli bir avukat”tan bahsedilmiştir. Pek çok görüş “sözleşmeli”\nkelimesine dayanarak şekillenmektedir.
\n\n
             Ancak kanunun bütününe, bazı\nanonim şirketler için getirilen zorunluluğun kapsamına ve amacına bakıldığında,\npek tabiî ki şirket bünyesinde İş Kanununa göre sigortalı olarak çalışan avukat\nbulundurmakla zorunluluk yerine getirilmiş olacaktır.


\n\n
             Avukat Bulundurmama Cezası Ne Kadardır?

\n\n
             1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun\n35. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, esas sermayesi 250.000 TL ve üzeri olduğu\nhalde avukat bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen anonim şirketlere,\nCumhuriyet Savcısı tarafından, sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için,\nsanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde\nyürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para\ncezası verilecektir. 2017 yılında aylık 3.555 TL, yıllık ise 42.660 TL olarak\nuygulanacaktır.Copyright 2015. All rights reserved.
İçeriğe dön | Ana menüye dön