Hakkımızda - Baran Hukuk Bürosu

İçeriğe git

Ana menü:

Hakkımızda

Baran Hukuk Bürosu, kendisini hukukun pek çok alanında kaliteli hizmet sunmaya adamış dinamik ve uzmanlık sahibi bir bürodur.Sunulan hizmet geniş ve esaslı hukuk bilgisine dayanır. Her zaman yaratıcı ve girişkendir. Etkin yöntemler kullanılır. Bu da uyuşmazlıkların hukuki açıdan çözümünde ve çok taraflı karmaşık projelerin sonuca ulaştırılmasında önemli rol oynar.
Baran Hukuk Bürosu, Avrupa, Asya ve Ortadoğu ülkeleri ağırlıklı olmak üzere dünyanın farklı bölge ve kültürlerinden geniş bir müvekkil ağına sahiptir. Temel amacı, müvekkillerinin hukukî işlemleri, uyuşmazlıkları etkin bir şekilde kullanarak en iyi hizmeti sunmaktır.Uyuşmazlıkların çözümünde geniş vizyonlu analizlerin, sağduyulu ve süratli çözümlerin yer alması gerektiğinin bilinci ile hareket eden Baran Hukuk Bürosu Avukatları kurulduğu günden itibaren, müvekkil memnuniyeti ve müvekkil haklarını savunmanın kutsal olduğu düşüncesi ile hareket etmektedir. Hukuki bilgi ve tecrübemizi dünyadaki değişikliklere dayandırmaktayız.


 
HUKUKİ DANIŞMA VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ         
• Şirketler, kooperatifler vs. tüzel kişiliklere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunulması
•Aile Hukuku
• Boşanma davası, tazminatlar, velayet, mal paylaşımı, aile konutu vb.
• Tanıma ve tenfiz davası ( Yurtdışı mahkeme kararlarının Türkiye'de tanıtılması
• Eşya Hukuku (Tapu-Tescil-İptal, muvazaa, ecrimisil, ortaklığın giderilmesi, zilyetlik davaları)
• Miras Hukuku ( Mirasta Tenkis ve Muvazaa, )
• İş Hukuku
• İşçi- işveren hakları, kıdem/ihbar tazminatı, İş Kazası, işe İade ve rücu davaları)
• Sosyal Sigorta Hukuku ( SGK Emeklilik Davaları, Çakışma Davaları, Kurum İşlemi İptali)
•Tazminat Davaları ( Her Türlü maddi-manevi tazminat Davaları)
• İdare Hukuku ( İptal ve tam yargı davaları, İmar Davaları, İdari Para Cezaları, Vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü)
• Tüketici Hukuku ( Ayıplı Mal, İade, Banka Kredi Sözleşmelerinden doğan davalar)
• Borçlar Hukuku (Kira-tahliye, kefalet, kat karşılığı inşaat, eser, taşeronluk sözleşmeleri, Sözleşmelerinin İptali davaları, Menfi ve Müspet Zararların giderilmesi, Haksız Fiilden kaynaklanan her türlü zararın giderilmesi ve tazminat davaları)
• İcra-İflas Hukuku (Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri, her türlü icra işlemi ve davası, menfi tespit, İflas Erteleme)
• Ticaret Hukuku Alacak davaları, Ticari sözleşmelerin hazırlanması Ana sözleşme değişikliği ve sermaye artırımı yapılması Şirketlere ve kooperatiflere sürekli danışmanlık hizmetinin verilmesi ( Senet, fatura, şirket işlemleri, kooperatifler hukuku, özel sigorta)
• Şirketler Hukuku
• Devralmalar, Hissedar Sözleşmesi, Hukuki İnceleme, Ortak Girişim, Özelleştirme, Risk Sermayesi & Girişim Sermayesi, Yönetim Satın alma İşlemi )
• Ticari Şirketlerin reorganizasyonu ve hukuki altyapılarının yenilenmesi işleri
• Fikri Hukuk (Haksız Rekabet, Ticaret Unvanı, Fikir ve Sanat eserleri, Telif Hakları)
• Ceza Hukuku ( Ceza Davaları, Savcılık ve Soruşturma ile Temyiz Aşaması)
• Çeşitli özel hukuk dosyalarında hesap ve hukukçu bilirkişilik, özel hakemlik görevleri
• Uluslararası Hukuk (Çalışma İzni, Diploma Denklik, İkametgâh İzni, Vatandaşlık, Vize )
•Gayrimenkul Hukuku

 
Copyright 2015. All rights reserved.
İçeriğe dön | Ana menüye dön