Whatsapp Kayıtları - Baran Hukuk Bürosu

İçeriğe git

Ana menü:

Whatsapp Kayıtları

Teknolojinin bireysel ve toplumsal yaşamın değişimine etkisi çok büyüktür. Teknolojinin hayatımıza yoğun bir şekilde girmesi ve hayatımızın çok büyük bir kısmındaki etkilerine bağlı olarak bir takım davranışların da teknoloji yardımıyla gerçekleşmesine sebebiyet vermektedir. Özellikle iletişim aracı olarak kullanılan akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik cihazlardaki uygulamalar son yıllarda hukuk (boşanma, alacak v.b)  ve ceza (hakaret, tehdit v.b) davalarına sıklıkla konu olmaktadır.
Boşanma davalarında ise eşlerin birbirlerini aldattığından şüphelendiği eşlerinin bilgisayarlarında veya cep telefonlarında elde ettiği delilleri Mahkemelere sunmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bazen gizli kamera, ses kayıt cihazı ve benzeri cihazlarla kayıtlar yapılmakta bazen de bilgisayarlara veya cep telefonlara yüklenen özel yazılımlarla bu içeriklere ulaşılmaktadır. Genellikle de eşlerinin şifrelerini bilen diğer eş, facebook, twitter gibi sosyal medya hesaplarını kontrol etmekte, gmail, yahoo, hotmail gibi e-posta adreslerine girme veya whatsapp, msn messenger gibi sohbet yazılımları içeriklerine ulaşmaktadırlar.
Boşanmada Whatsapp Konuşmaları Delil Sayılır Mı?
Öncelikle bilinmesi gerekir ki hangi dava türü olursa olsun, sunulacak olan delilin hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması zorunludur. Hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olan deliller mahkemede haklılığı ispat açısından kullanılamayacağı gibi bu delili elde eden kişiye de cezai yaptırım uygulanabilir. Whatsapp konuşmalarının mahkemede delil olarak kullanılabilmesi için hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması gerekir. Örneğin boşanma davasında Whatsapp konuşmaları delil olarak kullanılmak istenmesi durumunda eşin sizle yapmış olduğu konuşmalardaki hakaret, küfür, tehdit, aşağılama gibi mesajlar size atıldığından ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmediğinden dolayı kullanılabilir.
Boşanmada Whatsapp Konuşmaları Boşanma Davasında Delil Olur Mu?
Son yıllarda öne sürülen hukuki nedenin ispatı açısından sıklıkla whatsapp konuşmaları, Whatsapp üzerinden yapılan yazışmalar, Fotoğraf paylaşımları, ses kayıtları gibi durumlar boşanma davasında delil olarak kullanılmaktadır. Özellikle Whatsapp üzerinden eşlerin tehdit edilmesi, hakarete uğraması, yine Whatsapp üzerinden yapılan tartışmalar boşanma davasında delil olarak sunulabilmektedir. Burada bilirkişi incelemesi ile Whatsapp konuşmalarının gerçekliği ortaya çıkarılıp boşanmada ispat aracı olarak Whatsapp Konuşmaları kullanılabilir.
Boşanma davasında Whatsapp konuşmalarının mahkemede delil olarak kullanılabilmesi için, bu konuşmaların hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması zorunludur. Eşten gizlice, habersiz şekilde telefonun karıştırılması, konuşmaların kayıt altına alınması ve benzeri durumlar özel hayatın gizliliğinin ihlali anlamına geleceğinden aldatma nedeniyle boşanma davalarında Whatsapp yazışmaları delil olarak kullanılamayacaktır. Fakat, bireyler hukuka uygun şekilde bu yazışmaları elde etmeleri durumunda boşanma davasında delil olarak kullanılabilir. Örneğin bu Whatsapp konuşmalarının eşden alınması, eşin telefonuna Whatsapp üzerinden gönderilen fotoğrafların yakalanması… gibi
Aldatma nedeniyle boşanma davalarında bireyler, Whatsapp üzerinden yapılan konuşmaları elde edemeseler bile, Gsm Operatörlerinden SMS kayıtlarına ve Konuşmalara ilişkin verileri boşanma davasında isteyebilmektedirler. Burada eşin aldatmasının ispatı Gsm operatöründen alınacak olan kayıtlarla birlikte de yapılabilmektedir
Whatsapp üzerinden yapılan aldatmaya ilişkin konuşmalar bilirkişi raporları ile kanıtlanabilmektedir. Bu tür konuşma, fotoğraf gönderimi, mesajlaşma, sesli mesajlar boşanma boşanma davası içerisinde aldatmaya ilişkin delil olarak sunula bilinir. Taraflar arasında yapılan hakaret, tehdit, aşağılama gibi davranışlar da boşanma davalarında delil olarak kullanılabilmektedir.
Whatsapp konuşmalarının mahkemede delil olarak sunulabilmesi için bilirkişi raporu gereklidir. Konuşmaların boşanma davasında delil olarak sunulabilmesi gibi whatsapp konuşmaları da boşanma davasında delil olarak sunulduğu zaman hakim bu yazışmaların hangi numaradan gönderildiği, gerçekliğinin bulunup bulunmadığı hususunda bilirkişi raporu isteyecektir.
Ancak bu kayıtlar hukuka aykırı olarak elde edilmiş ise; diğer eş de bu bilgi ve belgelerin hukuka aykırı olarak elde edildiğini belirterek savcılıklara suç duyurusuna bulunmaktadırlar.
Türk Ceza Kanunu’nun Özel hayatın gizliliğini ihlâl başlıklı 134. Maddesine göre; (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.
Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 12.06.2012 tarih ve 2012/13117 E. – 2012/14791 K. sayılı kararı dayanak gösterilerek sanığın kendisine karşı işlenmekte olan cinsel saldırı, hakaret, tehdit, iftira, şantaj gibi bir suçun söz konusu olması ya da kendisine veya aile birliğine yönelen onur zedeleyici, haksız bir saldırıyı önlemek amacıyla kaybolma olasılığı olan kayıtları yetkili makamlara sunarak güvence altına almak amacıyla saldırıyı gerçekleştiren tarafın bilgi ve rızası dışında konuşma ve haberleşme içeriklerini veya özel hayatına ilişkin ses ve görüntülerini dinleme, izleme ya da kaydetme eylemlerinin hukuka aykırı olamayacağı ifade edilmektedir.
Özel hayatın gizliliği ve korunması başlıklı 20.maddeye göre Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.
WHATSAPP KAYITLARI NASIL GERİ GETİRİLİR?
Bilindiği üzere WhatsApp Messenger’ı kullanmanız için öncelikle aktif bir hat sahibi olmanız gereklidir. Doğrulama işleminden hemen sonra WhatsApp’ı kullanılmaya başlanmaktadır. WhatsApp kullanırken bazen yanlışlıkla bir mesajı veya konuşmayı o an için düşünmeden silebiliyoruz. Kısa bir süre sonra ise aslında o konuşmanın bizim için gerekli olduğuna kanaat getiriyoruz. Bu durumda kullanılabilecek en iyi pratik çözüm cihazınızdan öncelikle WhatsApp Messenger’ı silmekten geçiyor. Daha sonra tekrardan yüklediğinizde yedeklerinizin yüklenmesini isteyip istemediğinizi soran bir yönerge ile karşı karşıya kalacaksınız.
Yedeklemelerinizi yükleme işlemini onaylayıp, kısa bir süre bekledikten sonra silinmiş olan konuşmaya yedekleriniz sayesinde ulaşabileceksiniz. Eğer bulut depolama servisi üzerinden konuşma kayıtlarına erişemiyorsanız SD kartınızın içerisinden de konuşma yedeklerinize erişebilirsiniz. Hafıza kartınızın içerisinden WhatsApp> Database klasörüne erişip buradaki dosyaları not defteri kullanarak açıp, kaybettiğiniz mesajlarınıza erişebilirsiniz.
Ancak; whatsapp cep telefonu yada tablet pc den normal şartlarla silindikten sonra tekrar yüklenirken eski mesajları yüklemek istiyor musunuz" diye soruyor. Bu soruya evet denilecek olursa eski mesajlaşmaların hepsini geri yüklüyor. Bu demek oluyor ki; whatsaap kendi sisteminde tüm yazışmaları içerikleri ile birlikte tutmaktadır.
TELEFON KAYITLARI
Telefon kayıtlarına hususuna geldiğimizde, boşanma davasında delil olarak sunmak amacıyla mahkemenin gsm operatörlerinden telefon ve mesaj kayıtları içeriğinin istenmesi mümkün değildir. Kaldı ki gsm operatörleri kullanıcıların mesaj veya görüşme kayıtlarını kaydedemezler, kaydetmeleri kanuna aykırıdır.  Aile mahkemesinin de böyle bir talepte bulunma yetkisi yoktur. Bu sebeple de bu veriler mahkemede delil olarak kullanılamayacaktır. Ancak belirtmek gerekir ki gsm operatörlerinden mesaj ve konuşmaların saatleri ve sıklıkları istenebilir ve bu veriler mahkemeye delil olarak sunulabilir. Örneğin geç saatlerde sık sık aynı kişiyle telefon görüşmesi yapılması zinaya ilişkin delil olarak mahkemeye sunulabilir.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
İçeriğe dön | Ana menüye dön